กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ส่วนข้อมูลสาธารณภัย
ประกาศภัยพิบัติ สถิติการเข้าใช้งานระบบรายงานข้อมูล

สาระน่ารู้

การขับเคลื่อนศูนย์ ปภ. เขต - การถ่ายทอดองค์ความรู้ 2563

วิชาที่ 5 การใช้งานแผนที่

การใช้งานแผนที่
คลิปการบรรยาย วิชาการใช้งานแผนที่ (ครั้งที่2)วันที่ 17 ก.ค. 63

enlightenedคลิปที่ 1 การประยุกต์ใช้แผนที่ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 

     https://www.youtube.com/watch?v=OugAkImblQg&feature=youtu.beenlightenedคลิปที่ 2 การประยุกต์ใช้แผนที่ 
 

     https://www.youtube.com/watch?v=2fTpRNhK4lo&feature=youtu.be

 

enlightenedคลิปที่ 3 QGIS - How to Create Flood Repeated Map

      https://www.youtube.com/watch?v=LYl6Vy9rpAQ&feature=youtu.beenlightenedคลิปที่ 4 Apply Mapping III - Flood Announcement Area
 

     https://www.youtube.com/watch?v=BtEADVGJwP4&feature=youtu.be