กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยรายประเภท สรุปสาธารณภัยประจำวัน สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ สรุปสาธารณภัยประจำเดือน การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ (การฝึก 59)

การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุุกจังหวัด

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 283838 ครั้ง