กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยรายประเภท สรุปสาธารณภัยประจำวัน สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ สรุปสาธารณภัยประจำเดือน การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ (การฝึก 59)

การนสัมมนาแนวทางการจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ. เขต 1 - 18

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 283829 ครั้ง