กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยรายประเภท สรุปสาธารณภัยประจำวัน สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ สรุปสาธารณภัยประจำเดือน การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร

ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2561

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 12884 ครั้ง