กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยรายประเภท สรุปสาธารณภัยประจำวัน สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ สรุปสาธารณภัยประจำเดือน การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ (ภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง)

การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562

เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด/ผู้อำนวยการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 ด่วนทีสุดที่ มท. 0624(บก.ปภ.ช.) / ว 15 ลงวันที่ 15 มี.ค.62

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 283827 ครั้ง