กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยรายประเภท สรุปสาธารณภัยประจำวัน สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ สรุปสาธารณภัยประจำเดือน การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วาตภัย

สถานการณ์วาตภัย

พื้นที่ประสบวาตภัย เดือนตุลาคม 2562

พื้นที่ประสบวาตภัย เดือนตุลาคม 2562
พื้นที่ประสบวาตภัย เดือนตุลาคม 2562

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1244 ครั้ง