กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยรายประเภท สรุปสาธารณภัยประจำวัน สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ สรุปสาธารณภัยประจำเดือน การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผ่นดินไหว

2563

สถานการณ์แผ่นดินไหว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 21 พ.ย. 2562

สถานการณ์แผ่นดินไหว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 21 พ.ย. 2562
สถานการณ์แผ่นดินไหว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 21 พ.ย. 2562

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 824 ครั้ง