กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยรายประเภท สรุปสาธารณภัยประจำวัน สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ สรุปสาธารณภัยประจำเดือน การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

นายวรัตม์ มาประณีต

ผู้่อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย ดำรงตำแหน่ง 9 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 12887 ครั้ง