กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยรายประเภท สรุปสาธารณภัยประจำวัน สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ สรุปสาธารณภัยประจำเดือน การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ (อุทกภัย)

การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และผลกระทบจากพายุโซนร้อน เตี้ยนหมู่

หนังสือ มท (บกปภ) 0624/ ว 17,18 ลงวันที่ 24 กันยายน 2564

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 257558 ครั้ง