กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยรายประเภท สรุปสาธารณภัยประจำวัน สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ สรุปสาธารณภัยประจำเดือน การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์

วิชาการ/คู่มือ/ความรู้

คู่มือคำแนะนำการปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัย

คู่มือคำแนะนำการปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัย ได้แก่ 1. การปฏิบัติกรณีเพลิงไหม้ขนาดใหญ่ สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ 2. ขั้นตอนการบัญชาการเหตุการณ์ (กรณีอุทกภัย) สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด 3. คำแนะนำการปฏิบัติงานในการเคลื่อนย้ายผู้ประสบอุทกภัย ฯ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1867 ครั้ง