กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
รายงานสถานการณ์ (SAT) การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิทินกิจกรรม

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ (อุทกภัย)

นโยบายของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและ ให้ความช่วยเหลือ

ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย และผ่านระบบ VDO Conference

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 320399 ครั้ง