กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

ติดตามสถานการณ์น้ำ

การบริหารจัดการน้ำ

กลุ่ม

การบริหารจัดการน้ำ แม่น้ำตรัง 28 พ.ย. 60

กอปภ.ก.ได้รับแจ้งจากกรมชลประทานว่าในพื้นที่จังหวัดตรังเกิดฝนตกหนัก ส่งผลให้เกิดน้ำหลากไหลลงสู่แม่น้ำตรัง คาดการณ์ว่าระดับน้ำในแม่น้ำตรังจะเพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มล้นตลิ่ง ในวันที่ 29 พ.ย. 60
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 17568 ครั้ง