กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

ติดตามสถานการณ์น้ำ

การบริหารจัดการน้ำ

กลุ่ม

การบริหารจัดการน้ำ ลุ่มน้ำคลองท่าดี 30 พ.ย. 60

กอปภ.ก. ได้รับแจ้งจากกรมชลประทาน เนื่องจากมีปริมาณฝนตกอย่างต่อเนื่องกระจายทั่วลุ่มน้ำคลองท่าดี ตั้งแต่วันที่ ๒๙ - ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐ ที่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช และ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ส่งผลให้เกิดน้ำหลากไหลลงสู่คลองท่าดี ที่สถานีวัดน้ำ อ.เมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งในวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. มีระดับน้ำ ๑๐.๗๑ ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง ๐.๐๙ ม. กรมชลประทานได้คาดการณ์ระดับน้ำในคลองท่าดีว่าจะมีระดับเสมอตลิ่ง และ ทรงตัวในวันนี้ (๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐) ถ้าไม่มีฝนตกเพิ่ม ระดับน้ำในคลองท่าดีจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน ๒ – ๓ วันสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่เขต อ.เมืองนครศรีธรรมราช เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องจึงทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถระบายลงสู่คลองท่าดี
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 21552 ครั้ง