กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

อุทกภัย

สรุปสถานการณ์

กลุ่ม

พื้นที่ประสบอุทกภัย เดือนตุลาคม 2562

พื้นที่ประสบอุทกภัย เดือนตุลาคม 2562
พื้นที่ประสบอุทกภัย เดือนตุลาคม 2562
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 11279 ครั้ง