กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

สรุปสาธารณภัยประจำเดือน

ปี 2564

กลุ่ม

รายงานสาธารณภัย ประจำเดือนมกราคม 2564

รายงานสาธารณภัย ประจำเดือนมกราคม 2564
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 29848 ครั้ง