กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์

ปี 2564

กลุ่ม

สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2564
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 31730 ครั้ง