กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์

ปี 2564

กลุ่ม

สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ วันที่ 1 - 7 มีนาคม 2564

สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ วันที่ 1 - 7 มีนาคม 2564
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 31727 ครั้ง