กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ (อุทกภัย)

กลุ่ม

การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และผลกระทบจากพายุโซนร้อนโกนเซิน

มท (บกปภ) 0624/ว 16 ลงวันที่ 11 กันยายน 2564
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 257554 ครั้ง