กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ (อุทกภัย)

กลุ่ม

การเตรียมการความพร้อมรับสถานการณ์และผลกระทบจากพายุ ไลออนร๊อก

มท (บกปภ) 0624/ว19 ลว 8 ตุลาคม 2564
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 257545 ครั้ง