กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ (อุบัติภัยช่วงเทศกาล )

กลุ่ม

การป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงวันตรุษจีน 2565

มท (บกปภ) 0624/ ว 001 ลว 12 ม.ค. 65
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 290641 ครั้ง