กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

รายงานสถานการณ์สาธารณภัย

ปี 2565

กลุ่ม

รายงานสถานการณ์สาธารณภัย ประจำวันที่ 31 มค. 65 (06.00 น.)

ศูนย์อำนวยการฯ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 305 ครั้ง