กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

ดาวน์โหลด

ข้อมูลวิชาการ

กลุ่ม

คู่มือบัญชาการเหตุการณ์สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีอุทกภัย

ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทำคู่มือบัญชาการเหตุการณ์สำหรับ ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีอุทกภัย เพื่อเป็นแนวทางและสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบบัญชาการเหตุการณ์ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัด
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 252774 ครั้ง