กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

ดาวน์โหลด

ข้อมูลวิชาการ

กลุ่ม

การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายชื่อสถานที่กำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องมีการเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้ฯ 2. คู่มือแนวทางการระงับเหตุไฟไหม้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 252788 ครั้ง