กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ส่วนข้อมูลสาธารณภัย
ประกาศภัยพิบัติ สถิติการเข้าใช้งานระบบรายงานข้อมูล

ประมวลภาพกิจกรรม

งานประชุม 2563

29/5/2563
ประชุมคณะทำงานย่อย SOP การจัดการข้อมูลช่วยเหลือและฟื้นฟู
วันที่ 28 พ.ค. 63 ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อย SOP การจัดการข้อมูลช่วยเหลือและฟื้นฟู ณ ห้องประชุม ศอ. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ของแต่ละสำนัก/กอง ซึ่งจะนำมาวางเป็นกรอบการทำงานต่อไป

25 รูปภาพ
177 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม