กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ส่วนข้อมูลสาธารณภัย
ประกาศภัยพิบัติ สถิติการเข้าใช้งานระบบรายงานข้อมูล

สาระน่ารู้

การขับเคลื่อนศูนย์ ปภ. เขต - การถ่ายทอดองค์ความรู้ 2563

1 2 3
5/10/2563
EOC ผู้กำกับควบคุมพื้นที่ บกปภ.ช. (ส่วนหน้า)
5/10/2563
คลังข้อมูลสาธารณภัย
5/10/2563
ข้อมูลเพื่อการประเมินความต้องการความช่วยเหลือ DANA
5/10/2563
ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ และการจัดทำรายงานประกอบการตัดสินใจ
1 2 3