กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ส่วนข้อมูลสาธารณภัย
ประกาศภัยพิบัติ สถิติการเข้าใช้งานระบบรายงานข้อมูล

หนังสือสั่งการ

ปี 2563

การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านข้อมูลสาธารณภัยสำหรับศูนย์ ปภ.เขต
ดาวน์โหลด :
1.เรียนผอ.ศูนย์เขต.pdf ( 1.49 MB ) ( ดาวน์โหลด 145 ครั้ง)