กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยรายประเภท สรุปสาธารณภัยประจำวัน สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ สรุปสาธารณภัยประจำเดือน การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนการฝึกและป้องกันบรรเทาสาธาณภัย

E-mail : ddpmExercise@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1359 ครั้ง