กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยรายประเภท สรุปสาธารณภัยประจำวัน สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ สรุปสาธารณภัยประจำเดือน การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์

ปี 2564

1 2
22/3/2564
สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ วันที่ 8-14 มีนาคม 2564
22/3/2564
สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ วันที่ 1 - 7 มีนาคม 2564
2/3/2564
สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2564
23/2/2564
สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ วันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2564
1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 22106 ครั้ง