กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยรายประเภท สรุปสาธารณภัยประจำวัน สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ สรุปสาธารณภัยประจำเดือน การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สรุปสาธารณภัยประจำเดือน

ปี 2564

8/2/2564
รายงานสาธารณภัย ประจำเดือนมกราคม 2564

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 26956 ครั้ง