กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
รายงานสถานการณ์ (SAT) การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิทินกิจกรรม

รายงานสถานการณ์ (SAT)

2565

6/9/2565
ติดตามและรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ
28/9/2565
ติดตามและรายงานสถานการณ์อุทกภัย โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ
6/9/2565
ติดตามและรายงานสถานการณ์ไฟป่า โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 776 ครั้ง