กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยรายประเภท สรุปสาธารณภัยประจำวัน สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ สรุปสาธารณภัยประจำเดือน การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือสั่งการ

ประกาศ

6/1/2560
เรื่องยกระดับการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3)
6/1/2559
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 295564 ครั้ง