กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
รายงานสถานการณ์ (SAT) การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิทินกิจกรรม

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ ( ภัยแล้ง)

.. 2 3 4 5 6 ..
31/10/2562
9 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปราจีนบุรี ปัตตานี ร้อยเอ็ด สตูล สุรินทร์ 30 อำเภอ ได้แก่ ทุ่งตะโก สวี ครบุรี ด่านขุนทด โนนแดง ปักธงชัย ท่าศาลา นาบอน ตากใบ บาเจาะ ยี่งอ รือเสาะ แว้ง สุไหงปาดี บ้านสร้าง ทุ่งยางแดง แม่ลาน สายบุรี ธวัชบุรี ทุ่งหว้า เมืองสตูล เขวาสินรินทร์ ศีขรภูมิ ปราสาท เมืองสุรินทร์ รัตนบุรี ลำดวน ศรีณรงค์ สังขะ สำโรงทาบ
31/10/2562
**ไฟล์ข้อมูลปิดทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว จนกว่าจะมีการสั่งการเพิ่มเติม ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ** ตอบแบบรายงาน การสำรวจและประเมินข้อมูลพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะประสบปัญหาภัยแล้ง ๒๕๖๐ ตามโทรสารสั่งการ บกปภ.ช. ด่วนที่สุดที่ มท 0622/ว215
31/10/2562
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๐
.. 2 3 4 5 6 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 348211 ครั้ง