กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยรายประเภท สรุปสาธารณภัยประจำวัน สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ สรุปสาธารณภัยประจำเดือน การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ (การฝึก 59)

1 2
23/2/2559
ที่ มท 0622/ว 12709 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 295565 ครั้ง