กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
รายงานสถานการณ์ (SAT) การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิทินกิจกรรม

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ (อุบัติภัยช่วงเทศกาล )

1 2 3 4 5 ..
11/4/2566
เรื่อง การป้องกันอันตรายจากอุบัติภัย และผลกระทบจากอากาศร้อนในช่วงประเพณีสงกรานต์ 2566
11/1/2566
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ (บกปภ) 0624 /ว 23 ลงวันที่ 10 มกราคม 2566
22/12/2565
ตามหนังสือ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ มท (บกปภ) 0624/ว 21 - 22 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565
27/10/2565
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ มท 0624/ว 016 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2565
1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 367142 ครั้ง