กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
รายงานสถานการณ์ (SAT) การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิทินกิจกรรม

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ (แผ่นดินไหว)

25/11/2562
เรียน ผวจ. ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดปริมณฑล และ ปลัด กทม. เรื่อง การติดตามสถานการณ์กรณีแผ่นดินไหว ประเทศลาว ว 343 /ที่ 344 / ว 345 /ว 346

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 367128 ครั้ง