กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
รายงานสถานการณ์ (SAT) การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิทินกิจกรรม

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

1 2
4/11/2564
ผู้่อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย ดำรงตำแหน่ง 9 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน
27/11/2563
ดำรงตำแหน่ง 16 ตุลาคม 2561 - 1 พฤศจิกายน 2563
30/1/2562
ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2561
22/1/2559
ดำรงตำแหน่ง 10 ม.ค. 2556- 30 ก.ย.2558
1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 19589 ครั้ง