กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยรายประเภท สรุปสาธารณภัยประจำวัน สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ สรุปสาธารณภัยประจำเดือน การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ติดตามสถานการณ์น้ำ

การประชุม กอปภ.ก. ภัยแล้ง ปี 2560

7/10/2560
การประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองบัญชาการแห่งชาติ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 16314 ครั้ง