กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยรายประเภท สรุปสาธารณภัยประจำวัน สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ สรุปสาธารณภัยประจำเดือน การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ติดตามสถานการณ์น้ำ

การประชุม กอปภ.ก. อุทกภัย ปี 2561

24/5/2561
การประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 16313 ครั้ง