กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
รายงานสถานการณ์ (SAT) การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิทินกิจกรรม

แจ้งเตือนเตรียมความพร้อม

แจ้งเตือน

.. 3 4 5 6 7 ..
2/4/2561
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 4-8 เมษายน 2561
20/3/2561
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 20-23 มีนาคม 2561 (เพิ่มเติม)
19/3/2561
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 20-23 มีนาคม 2561
7/3/2561
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ในช่วงวันที่ 6-10 มีนาคม 2561
.. 3 4 5 6 7 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 57769 ครั้ง