กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
รายงานสถานการณ์ (SAT) การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิทินกิจกรรม

ส่วนวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์

วิชาการ/คู่มือ/ความรู้

23/11/2564
คู่มือคำแนะนำการปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัย ได้แก่ 1. การปฏิบัติกรณีเพลิงไหม้ขนาดใหญ่ สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ 2. ขั้นตอนการบัญชาการเหตุการณ์ (กรณีอุทกภัย) สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด 3. คำแนะนำการปฏิบัติงานในการเคลื่อนย้ายผู้ประสบอุทกภัย ฯ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2679 ครั้ง