กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยรายประเภท สรุปสาธารณภัยประจำวัน สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ สรุปสาธารณภัยประจำเดือน การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อุทกภัย

สรุปสถานการณ์

4/12/2562
อุทกภัย ระหว่างวันที่ื 25 พ.ย.-1 ธ.ค.62
6/11/2562
พื้นที่ประสบอุทกภัย เดือนตุลาคม 2562

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8548 ครั้ง