กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยรายประเภท สรุปสาธารณภัยประจำวัน สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ สรุปสาธารณภัยประจำเดือน การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วาตภัย

สถานการณ์วาตภัย

15/11/2562
พื้นที่ประสบวาตภัย เดือนตุลาคม 2562

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1308 ครั้ง