กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยรายประเภท สรุปสาธารณภัยประจำวัน สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ สรุปสาธารณภัยประจำเดือน การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วาตภัย

แผนที่ตำบลที่เกิดวาตภัย

15/11/2562
แผนที่ประสบวาตภัย เดือนตุลาคม 2562

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1243 ครั้ง