กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยรายประเภท สรุปสาธารณภัยประจำวัน สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ สรุปสาธารณภัยประจำเดือน การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภัยแล้ง ฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง

ปี 2563

31/1/2563
สถานการณ์ ประกาศ เขตให้ความช่วยเหลือ ภัยแล้ง 2563 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
24/1/2563
สถานการณ์ ประกาศ เขตให้ความช่วยเหลือ ภัยแล้ง 2563 ณ วันที่ 24 มกราคม 2563
10/1/2563
สถานการณ์ ประกาศ เขตให้ความช่วยเหลือ ภัยแล้ง 2563 ณ วันที่ 9 มกราคม 2563
6/1/2563
สถานการณ์ ประกาศ เขตให้ความช่วยเหลือ ภัยแล้ง 2563 ณ วันที่ 6 มกราคม 2563

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10839 ครั้ง