กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยรายประเภท สรุปสาธารณภัยประจำวัน สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ สรุปสาธารณภัยประจำเดือน การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละออง PM2.5

ปี 2561

31/10/2562
สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5 ) วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
31/10/2562
ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5 ) วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1357 ครั้ง