กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยรายประเภท สรุปสาธารณภัยประจำวัน สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ สรุปสาธารณภัยประจำเดือน การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภัยหนาว

ปี 2563

11/1/2563
สถานการณ์ประกาศพื้นที่, เขตให้ความช่วยเหลือภัยหนาว วันที่ 9 มกราคม 2563
4/1/2563
สถานการณ์ประกาศพื้นที่, เขตให้ความช่วยเหลือภัยหนาว วันที่ 3 มกราคม 2563

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2988 ครั้ง