กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยรายประเภท สรุปสาธารณภัยประจำวัน สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ สรุปสาธารณภัยประจำเดือน การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อัคคีภัย

แผนที่แสดงการเกิดอัคคีภัย

29/11/2562
สถิติการเกิดอัคคีภัย วันที่ 18 -24 พ.ย. 2562
29/11/2562
แผนที่เกิดอัคคีภัยเดือนตุลาคม 2562

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4353 ครั้ง