กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

ติดต่อเราศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


3/12 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์สายกลาง 0-241-1342 0-2241-7458 โทรสาร 0-2241-7458 0-2241-1342

ติดต่ออาคาร 3 ชั้น 4 ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1025 ครั้ง