กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนการฝึกและป้องกันบรรเทาสาธาณภัย

E-mail : ddpmExercise@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1897 ครั้ง