กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์

ปี 2564

กลุ่ม
1 2
2/3/2564
สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2564
23/2/2564
สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ วันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2564
21/1/2564
สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ วันที่ 11 - 17 มกราคม 2564
19/1/2564
สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ วันที่ 4-10 มกราคม 2564
1 2