กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์

ปี 2564

กลุ่ม
1 2
22/3/2564
สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ วันที่ 8-14 มีนาคม 2564
22/3/2564
สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ วันที่ 1 - 7 มีนาคม 2564
2/3/2564
สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2564
23/2/2564
สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ วันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2564
1 2
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 31729 ครั้ง